Mer än bara revision

Ballins Revisionsbyrå hjälper dig med mer än bara revision och skatterådgivning. Med min erfarenhet kan jag ge dig värdefulla råd om hur du sköter ekonomin rent praktiskt.

Effektivare rutiner lönar sig

Hur hanterar du ditt lager? Sköts faktureringen på bästa sätt? Har du tillförlitliga rutiner för löpande avstämningar? Du har mycket att vinna på att den ekonomiska planeringen och kontrollen är effektiv. Grunden är ett bra ekonomisystem, bra rutiner och rättvisande rapporter som tas fram i tid. I ett första steg hjälper jag dig att utvärdera dina befintliga ekonomiska och administrativa rutiner, inklusive att analysera ditt informationsbehov. Därefter ger jag råd hur du kan effektivisera dem och göra arbetet mer kostnadseffektivt. Ta gärna även kontakt med mig om ditt företag står inför att omforma eller utveckla de administrativa systemen.

Kalkyler, utredningar och nyckeltal

Ibland behöver företaget upprätta kalkyler för olika scenarier - det kan jag bistå dig med. Jag kan också utföra ekonomiska utredningar och ta fram relevanta nyckeltal för din verksamhet.

Hur förvaltar du dina tillgångar?

Hur hanterar du pengarna i företaget? Det kan ha stor betydelse för resultatet. Jag ger dig goda råd hur du sköter finansförvaltningen i bolaget så att du maximerar din lönsamhet.