Skaffa dig ett bättre beslutsunderlag

Grunden för min verksamhet är en effektiv och konstruktiv revision. Revisionen anpassar jag efter ditt företags storlek och bransch. Jag arbetar enligt god revisionssed, vilket är en nödvändighet för att kunna möta dina, samhällets och övriga intressenters förväntningar på oberoende revision.

Revisionen är en kvalitetsstämpel som ger trovärdighet åt ditt företags årsredovisning. Syftet är att alla dina intressenter ska kunna förlita sig på den information som ditt företag lämnar.

Revision är inte bara kontroll. Det ger mig också ett underlag att ge goda råd hur du kan öka din lönsamhet. Revisionen är dessutom en bra grund när du ska fatta olika strategiska beslut. Det är också viktigt att ha oberoende siffror som banken och andra intressenter litar på inför eventuella lånediskussioner.

Hjälp till nystartade företag

Du som har startat ett nytt företag eller ännu inte valt revision behöver ofta lite extra hjälp på traven. Jag kan ge råd, lägga upp redovisningsrutiner och underlätta kontakten med myndigheter, upprätta bokslut, årsredovisning och deklaration. Äger du ditt företag själv, kan jag även ge råd som gagnar din privata ekonomi.

När företaget utvecklas och växer gör du klokt i att ta fram kalkyler och upprätta budgetar. Använd mig för att hjälpa till med analyser av nyckeltal och deras ekonomiska effekter.