Varför betala mer än nödvändigt?

Skatter och avgifter är en naturlig del av företagets kostnader. Men för bolagets bästa är det klokt att minimera dessa kostnader - givetvis med hänsyn till lagar och förordningar.

För områden som bokslutsplanering, arbetsgivaravgifter, moms och koncernbeskattning är det särskilt viktigt att göra rätt så att inte företaget drabbas av onödiga kostnader.

Tack vare att jag jobbar direkt med dig som kund får vi en helhetssyn över företagets ekonomi. Det ger mig möjlighet att föreslå kreativa och kostnadsbesparande lösningar när det gäller skatter och avgifter.

Om du vill kan jag göra en total genomgång av skattesituationen för ditt företag. Då får du exempel på besparingsåtgärder och goda råd inom företagsbeskattningen. Jag kan också hjälpa dig att upprätta deklarationen.

Om du äger ditt företag är ofta ekonomin sammankopplad med din privata ekonomi. Med mitt kunnande kan jag ge dig råd hur du får mer över i din egen plånbok i slutänden. Jag kan även underlätta dina kontakter med myndigheterna.